Project-Id-Version: Eunomia Public translation Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2013-03-15 12:37-0300 PO-Revision-Date: 2013-09-13 11:01-0300 Last-Translator: Eunomia Team Language-Team: Eunomia MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SourceCharset: UTF-8 X-Generator: Poedit 1.5.7 Language: Catalan X-Poedit-SearchPath-0: C:\Users\Moriz\Desktop\Dropbox\EunomiaCMS\HTMLs X-Poedit-SearchPath-1: /Volumes/Octopussy/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors X-Poedit-SearchPath-2: /Users/moriz/Desktop/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors

Sobre Joan Brossa i la Residència d'Investigadors

El poeta Joan Brossa (1919 -1998) començà la seva activitat creativa apartir de la dècada de 1940 quan començà a fer els seus primers poemesvisuals inspirant-se en caligrames, tot iniciant una fecunda producciócreativa que es concretà en la realització de poemaris, obres de teatre,participació en projectes editorials com les revistes "Algol", amb JoanPonç, i "Dau al Set" amb A. Tàpies, M. Cuixart, J. J. Tharrats, J. Ponç i A.Puig, i instal·lacions públiques, les quals es començaren a concretar apartir de la dècada de 1980.

El 1998, amb motiu de la inauguració de laResidència d'Inevstigadors CSIC-Generalitat de Catalunya féu el logotip de l'entitat, totcercant l'esperit de la Residència d'Investigadors per tal d'agermanar ciència i cultura a partir del motiu central d'aquestes activitats: la pregunta, premisa sempre present en ambdues activitats, i els colors que, tot jugant entre el verd i el negre, inviten a cercar un futur mésintel·ligent per a tots.