Activitats Destacades

DILLUNS DE CIÈNCIA: L'Univers vist pels satèl·lits

La recerca sobre el cosmos sempre ha atret molts investigadors i ciutadans per diferents motius, però, a mesura que ha passat el temps, s’ha posat de manifest que fer recerca en l’espai és quelcom més que un desig per conèixe’l i comprendre aspectes com, per exemple, l’origen de l’univers: a hores d’ara, fer recerca sobre l’espai és, cada cop més, fonamental per a la comprensió de molts fenòmens físics, químics i biològics. A la vegada, tot allò relacionat amb el desenvolupament de noves tecnologies esdevé clau per a molts dels avenços que, després, s’apliquen al progrés i al benestar general de la Humanitat, per la qual cosa la indústria espacial esdevé un dels camps en els quals la innovació tecnològica és ben present i cada cop té un impacte més gran en les activitats econòmiques dels països més avançats.

En aquest cicle de conferències, l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC (ICE-CSIC) presentarà algunes de les recerques més destacades en les quals és present. L’ICE-CSIC —una de les entitats que forma l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en el qual coŀlaboren la Generalitat de Catalunya i les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica— té com a objectiu principal l’avenç general en els estudis sobre el cosmos, tot ajudant a millorar la capacitat científica i tecnològica del nostre sistema de ciència i tecnologia, participant en projectes i missions espacials de primer ordre a nivell internacional, com la LISA Pathfinder, finançats per l’Agència Europea de l’Espai —ESA— o la dels Estats Units de Nord-Amèrica —NASA—. L’ICE-CSIC té com a principals àmbits de recerca l’astrofísica i les ciències planetàries, la física i la cosmologia com també l’enginyeria avançada.