Avenços en el tractament de la malaltia de Parkinson: noves estratègies terapèutiques per controlar l’expressió de gens en el cervell

Per a: Dra. Analía Bortolozzi (Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC)

Cicle DILLUNS DE CIÈNCIA: Per què cal investigar en ... Biomedicina

Conferència

La malaltia de Parkinson és el segon trastorn neurodegeneratiu més comú després de la malaltia d’Alzheimer i afecta més del 1% de la població. Bàsicament, es caracteritza per la pèrdua de neurones dopaminèrgiques en la substància negra que té com a resultat la presència de símptomes motors severs. No obstant això, altres àrees cerebrals també estan alterades i deixen una varietat de símptomes no motors que inclouen disfuncions olfactòries, trastorns del son, depressió, ansietat, aŀlucinacions, fatiga, deficiències cognitives i demència. Els tractaments actuals són simptomàtics, la majoria modulant l’activitat dels circuits motors. La conferència se centrarà en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que intenten reduir la progressió de la malaltia.

 

Emissió en streaming:

 

 

 Delegació a Catalunya          
    Delegació a Catalunya
 
 
 
 

Organitzat per: Residència d'Investigadors, CSIC Delegació a Catalunya, Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IibB), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Data: 05/03/2018

Lloc: Sala d'Actes

Hora: 18:30 hs.

Informació adicional

Traducció simultánia: Si

Foto per a: Avances en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson: nuevas estrategias terapéuticas para controlar la expresión de genes en el cerebro