Presentació

Organigrama

Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement:
Hble. Sr. Santiago Vila i Vicente

President del CSIC:

Dr. Emilio Lora-Tamayo D'Ocón

Consell de Govern


President del Consorci:
Sr. Francesc Ramon Subirada Curcó

Vocals:

Dr. Emilio Lora - Tamayo D'Ocón
(President del CSIC)
 
Sra. Iolanda Font de Rubinat
(Sotsdirectora General de Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya)

Dr.Lluís Calvo i Calvo
(Coordinador Institucional del CSIC a Catalunya)

 

 

Director:
Dr.Lluís Calvo i Calvo