Entitat - Residència d'Investigadors

Entitat - Residència d'Investigadors

 

 

La Residència d'Investigadors, és un consorci públic creat l'any 1993 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i per la Generalitat de Catalunya amb un doble objectiu:

  • Oferir un espai en el qual es puguin allotjar els professors i els investigadors durant les seves visites a Barcelona.
  • Organitzar activitats científiques i culturals que fomentin la reflexió i el diàleg.

 

Al llarg del segle XX, la ciència, a Espanya i a Catalunya, va experimentar un creixement continuat que no va estar lliure d'entrebancs. A la primeria del segle XX, l'any 1907, es va produir un fet significatiu en l'àmbit científic: es van crear la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas i l'Institut d'Estudis Catalans, institucions que es fundaren sobre la base ideològica de la Institución Libre de Enseñanza i del catalanisme politicocultural. 

Ara, al cap de més de noranta anys, entenem que aquella joiosa coincidència va fer possible que es donessin les circumstàncies necessàries per poder dotar el país d'estructures adequades per bastir un nou edifici científic i cultural. Conjuminar esforços per optimitzar els recursos, que era la base d'aquelles institucions del principi del segle XX, ha estat la filosofia en què ens vam inspirar per obrir la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya l'any 1998. 

La Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, creada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Generalitat de Catalunya, que van unir esforços per estimular i difondre les iniciatives i les investigacions que es duen a terme en l'àmbit científic. 

Els primers referents de l'actual Residència d'Investigadors van ser la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Residència de la Universitat Industrial i la Residència Internacional de Senyoretes -aquestes últimes creades, respectivament, als anys vint i als anys trenta a Barcelona-, però el veritable precursor va ser el Consell Superior d'Investigacions Científiques. El 1963, el CSIC es va plantejar que la ciutat -atesa la seva importància científica i cultural- havia d'oferir un espai per acollir científics i investigadors que hi estiguessin de pas i va decidir obrir una residència que va funcionar fins al 1992. Més tard, l'any 1993, el CSIC i la Generalitat de Catalunya van crear el Consorci de la Residència d'Investigadors i van signar un conveni en el qual es va acordar construir el nou edifici de la Residència a l'antiga seu de la Residència del CSIC. 

La Residència d'Investigadors va néixer per complir dos objectius: oferir als investigadors i als estudiosos d'arreu, de totes les branques del coneixement i del saber, un espai en el qual es puguin allotjar durant les seves estades científiques a Barcelona; i, en segon lloc, promocionar la cultura científica per estendre-la, divulgant les iniciatives i els resultats de les investigacions més rellevants del passat i del present que s'han generat en el camp científic a Catalunya, a Espanya o arreu. 

A la Residència d'Investigadors, mirem de participar en la construcció d'una societat més intel·ligent perquè tingui eines adients per fer front als reptes del segle xxi, organitzant activitats cientificoculturals que estableixin ponts i lligams entre ciència i cultura, i fomentant iniciatives que creïn un marc en el qual s'integrin ciència, cultura i societat.

L'activitat singular de la Residència d'Investigadors en el context científic i cultural del país ha fet acostar móns, que sovint estaven tancats en si mateixos, i els ha ofert l'oportunitat de posar-se en contacte perquè aprofitin sinergies per obrir noves vies de col·laboració i poder estudiar nous camps del terreny científic.

Amb el lema "la ciència és cultura", que és un dels estendards de la Residència, fem una aposta decidida perquè la societat avanci cap a un món que es caracteritzi per un progrés qualitatiu cada cop més humà. A la Residència d'Investigadors, en definitiva, volem estimular la difusió de l'activitat científica, afavorir l'intercanvi de coneixements i crear un espai que fomenti un diàleg cientificocultural obert, que conjugui la tradició i la innovació.

 

Lluís Calvo i Calvo
Director

CALENDARI D'ACTIVITATS

Activitats pròpies
Activitats externes

EN DIRECTE!

Podeu seguir les nostres conferències en streaming

LES NOSTRES CONFERÈNCIES

Visita el nostre canal de YouTube

LA NOSTRA IMATGE

Música per a la Ciència

El Mestre Joan Guinjoan ha col•laborat amb la Residència d’Investigadors...
...
Desenvolupament web: WEBfine
Fem servir cookies pròpies i de tercers, per analitzar els seus hàbits de navegació. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | més detalls